SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
V ČESKÉ REPUBLICE, o.s.,
Okresní orgranizace Hodonín

Aktuality

11.5.2016
Pravidelné aktivity
Pravidelně : každou 1 + 3 středu v měsíci Pracovní dovednosti, začátek ve 14,00 hodin v Centu sociálních služev Kyjov, tř. Palackého 67/7 - společenská místnost. Každou 2 + 4 středu ...

 

 

 

DOKUMENTY

30.10.2012
Výroční zprávy STP v ČR, o.s.


30.10.2012
Organizační normy
Stanovy Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. Platné stanovy STP v ČR, o.s., schválené na mimořádném sjezdu v červnu 2008. Plné znění stanov naleznete v odkazu (ve...

30.10.2012
Organizační struktura
Organizační jednotky STP v ČR, o.s.(Seznam regionálních organizačních jednotek Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. je převeden do formátu PDF) Správní rada STP v ČR, o...

4.4.2012
Zákon o sociálních službách 206/2009 Sb.
ZÁKONze dne 17. června 2009,kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, aněkteré další zákony

4.4.2012
Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb.


Strana 1  2 


Vytvořeno 2010 - www.tesarik.cz - Admin