SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
V ČESKÉ REPUBLICE, o.s.,
Okresní orgranizace Hodonín

Aktuality

11.5.2016
Pravidelné aktivity
Pravidelně : každou 1 + 3 středu v měsíci Pracovní dovednosti, začátek ve 14,00 hodin v Centu sociálních služev Kyjov, tř. Palackého 67/7 - společenská místnost. Každou 2 + 4 středu ...

 

 

 

PROJEKTY, AKCE

Projekt "Šance na aktivní život dokončen"

Vloženo: 3.4.2015 / Autor: administratorProjekt Šance na aktivní život úspěšně dokončen

Kyjov 31. 1. 2015

 

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Hodonín dokončil v lednu 2015 realizaci projektu „Šance na aktivní život“. Od února 2013 projekt ve čtyřech regionech Jihomoravského a Zlínského kraje podporoval lidi se zdravotním postižením při zvyšování kvalifikace, hledání práce a zvyšování jejich kompetencí k nalezení a udržení zaměstnání. Do projektu se zapojilo celkem 90 klientů, 17 z nich absolvovalo pracovní a bilanční diagnostiku, která jim usnadnila výběr pracovní pozice, 23 klientů úspěšně dokončilo rekvalifikační kurzy a pro 30 klientů bylo s pomocí projektu nalezeno zaměstnání.

 

V rámci projektu mohli klienti využít semináře a besedy na praktická témata týkající se hledání a udržení zaměstnání, dále poradenství a mapování pracovních schopností a možností, zvýšení kvalifikace formou rekvalifikačních kurzů. Dále byl klientům nabízen přístup k PC a pomoc s jeho ovládáním, což využili zejména klienti, kteří nemají možnost při hledání práce a zpracování dokumentace používat vlastní PC. Ve spolupráci s pracovní agenturou jsme podporovali klienty při hledání zaměstnání a pracovníci projektu informovali a motivovali zaměstnavatele k zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

 

„Od zahájení projektu jsme se snažili, aby všechny informace, dovednosti a podpora ze strany pracovníků projektu byly pro klienty přínosné a prakticky využitelné pro nalezení nebo udržení zaměstnání“, říká manažerka projektu Karla Zbořilová „Přínos projektu se myslím potvrdil tím, kolik lidí se zdravotním postižením mělo o zapojení do projektu zájem a jaké množství z nich si zvýšilo kvalifikaci a nalezlo nové pracovní uplatnění.“

 

Projekt probíhal v 4 regionech Jihomoravského a Zlínského kraje: Brno-venkov, Hodonín, Zlín, Znojmo.

 

Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Podrobnější informace o projektu jsou k dispozici na internetových stránkách STP v ČR, o.s., okresní organizace Hodonín: www.stpkyjov.cz.

 

Kontakt: Karla Zbořilová, mobil: 731 115 213, e-mail: karla.zborilova@seznam.cz.

 

 

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s, okresní organizace Hodonín je nestátní neziskovou organizací s dvacetiletou tradicí. Jejím základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších osob s tělesným postižením. Organizace sdružuje více než 550 členů a poskytuje sociální služby, rekondiční a rehabilitační pobyty, podporu OZP při hledání zaměstnání, vzdělávací aktivity a další služby. Více informací o projektu a STP v ČR, o.s, okresní organizace Hodonín naleznete na www.stpkyjov.cz.

 Zpět na projekty


Vytvořeno 2010 - www.tesarik.cz - Admin