SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
V ČESKÉ REPUBLICE, o.s.,
Okresní orgranizace Hodonín

Aktuality

11.5.2016
Pravidelné aktivity
Pravidelně : každou 1 + 3 středu v měsíci Pracovní dovednosti, začátek ve 14,00 hodin v Centu sociálních služev Kyjov, tř. Palackého 67/7 - společenská místnost. Každou 2 + 4 středu ...

 

 

 

O NÁS

 

Svaz tělesně postižených v České republice,z.s.,
Okresní organizace Hodonín

 1. je iniciační, koordinační a řídící organizací pro všestranné naplňování a hájení potřeb a zájmů osob s tělesným postižením a jiným zdravotním postiženímv součinnosti s orgány stání správy a samosprávy na území daného okresu.
 2. je koordinační a řídící orgán pro nižší organizační jednotky - místní organizace
 3. je aktivním partnerem v komunitním plánování regionu Kyjovska

Poskytuje :

  • informace v oblasti sociálně právní pro občany se zdravotním postižením
  • informace  v oblasti kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením
  • informace v oblasti vzdělávání a zaměstnávání osob s tělesným postižením
  • provádí drobné opravy a instalaci kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením
  • poradenství v oblasti odstraňování architektonických bariér (např.pracoviště,byt)

Pomáhá :

 • osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, prostřednictvím aktivizačních činností senioři a osoby se zdravotním postižením navazují kontakt se svým přirozeným sociálním prostředím a nezůstávají izolováni od společnosti.

Zajišťuje :

 • rehabilitační programy - cvičení a plavání v bazénu, rehabilitační cvičení v tělocvičně, rehabilitační pobyty
 • sportovní činnost - kuželky, turistika, sportovní hry
 • vzdělávací aktivity - přednášky, semináře, kurzy, tréninky paměti
 • zájmové aktivity - různé techniky ručních prací

Další aktivity :

 • 2013 - 2015 projekt "Šance na aktivní život" financovaný z prostředků EU
 • 2006 - 2008 Společný regionální program JMK - Sociální služby a podpora pracovního uplatnění pro tělesně postižené občany na území JMK
 • 2010 - 2012 Zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením
 • projekty z nadací, grantů
 • počítačová gramotnost seniorů - internet, práce na PC pro osoby se ZP
 • spolupráce s jinými neziskovými organizacemi - Parkinson Slovácko, SONS, Roska
 • spolupráce s organizacemi STP v ČR
 • zajišťuje prodej euroklíčů

Provozuje: půjčovnu kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením

Místní organizace s působností v okrese :

 • místní organizace Kyjov
 • místní organizace Vracov
 • místní organizace Svatobořice - Mistřín

místní organizace :

  • připravují činnost pro své členy dle jejich zájmu,
  • spolupracují na přípravách akcí pořádaných pro všechny organizace
  • aktivně se účastní akcí pořádaných okresní organizací

Bez názvu 4.gif

 


Vytvořeno 2010 - www.tesarik.cz - Admin